Modlitwa do Świętego Bartłomieja

Św. Bartłomiej Apostoł - Gliwice (2)Patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła, święty Bartłomieju – Apostole, Twojemu orędownictwu powierzamy nasze sprawy, prośby i szczere słowa dziękczynienia za wszelkie dobro. Wstawiaj się za nami, naszymi rodzinami i naszą parafią, która Ciebie za swego patrona obrała sobie. Św. Bartłomieju, proś Boga o łaski i pomoc dla nas, byśmy mocni w wierze żyli nadzieją w wielkie miłosierdzie Boga, a w codzienności kierowali się zawsze miłością, dobrem i Twoją sprawiedliwością.
Błądzących z naszej wspólnoty, prowadź Boże do kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę głębokiej wiary, a miłujących Ciebie – obdarz wytrwałością i stałością. 
Święty Bartłomieju, weź w swoją opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wypraszaj im konieczne łaski i dary Ducha Świętego.
Wstawiaj się u Boga za chorymi i cierpiącymi. Uproś błogosławieństwo dla naszych codziennych dobrych poczynań. Obudź w nas Panie ducha pobożności i płomiennej miłości do Matki Bożej Nieustającej Pomocy naszej Patronki.
Spraw św. Bartłomieju swym wstawiennictwem u Boga, byśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań Bożych i Kościelnych, a w chwili śmierci doznali Bożego miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

 

Litania do św. Bartłomieja

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Św. Trójco jedyny Boże –
Św. Maryjo, módl się za nami
Królowo Apostołów –
Królowo Męczenników –
Św. Bartłomieju Apostole –
Św. Bartłomieju, otwarty na głos prawdy –
Św. Bartłomieju, prawdziwy Izraelito –
Św. Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego –
Św. Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa –
Św. Bartłomieju, wybrany apostołem –
Św. Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb –
Św. Bartłomieju, pełen wiary i pobożności –
Św. Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem –
Św. Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego –
Św. Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej –
Św. Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny –
Św. Bartłomieju, Apostole różnych ludów –
Św. Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego –
Św. Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii –
Św. Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową –
Św. Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa –
Św. Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci –
Św. Bartłomieju, patronie różnych zawodów –
Św. Bartłomieju, opiekunie podróżnych –
Św. Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
P: Módl się za nami św. Bartłomieju.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa poranna ku czci świętego Bartłomieja

Święty Bartłomieju, pomóż mi przez Twe możne wstawiennictwo, abym dzień ten poświęcił memu Bogu i Stwórcy przez spełnienie Jego świętej Woli, przez głęboką miłość do Niego i przez wielką, czują troskliwość w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień. Módl się za mną przez nieskończone zasługi Twego i mego Boskiego Zbawiciela, którego na ziemi tak głęboko kochałeś i ku którego chwale radośnie ofiarowałeś swe życie. Jednoczę wszelkie dobro, które dziś uczynię za Łaską Bożą, z Twymi wielkimi zasługami, z zasługami wszystkich innych świętych i nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa i poświęcam je Bogu na Jego chwałę z tą całą świętą myślą i zamiarem, z którymi Jezus ongiś poświęcił wszystkie swe dobre uczynki i swe cierpienia i swą gorzką śmierć. Amen.

 

Modlitwa wieczorna ku czci świętego Bartłomieja

Święty Bartłomieju, przy mym rachunku sumienia nad dniem, który dzisiaj upłynął, znajduję znów wiele spraw, których z miłości do Boga muszę serdecznie żałować. 0, módl się teraz za mnie, abym z wielkiej miłości do Boga żałował i poprawił się! O Boże, nieskończona Dobroci i nieskończona Miłości! Żałuję z miłości do Ciebie wszystkiego, co było dla Ciebie przykre, i wszystkich grzechów mego całego życia. Proszę Cię o przebaczenie i poświęcam Ci za to na zadośćuczynienie nieskończone zasługi Twego Syna Jezusa Chrystusa, wszystkie Ofiary Mszy św., zasługi Matki Zbawiciela i wszystkich świętych.
O dobrotliwy Boże, ile dobrego mi dzisiaj znów okazałeś! Jak wielkiej łaski mi dziś znów udzieliłeś! Nie mogę Ci wystarczająco podziękować. W podziękowaniu poświęcam Ci nieskończone zasługi Twego Syna Jezusa Chrystusa, zasługi Jego Najświętszej Matki Maryi, zasługi świętego Bartłomieja Apostoła i wszystkich Świętych. Jezu Chryste, Panie, przez wzgląd na zasługi świętego Bartłomieja Apostoła! Gdybym mógł Cię teraz przyjąć w Komunii św.! Życzenie to jednoczę ze wszystkimi innymi Komuniami duchowymi, których święci doznali na ziemi, i proszę Cię, pozwól mi kiedyś przyjąć Cię w owym wiecznym spokoju, w którym nie ma już snu, i który jest życiem i miłością do Ciebie. Amen.