⊂ 21 – 28.05.2017 ⊃

21.05.2017
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
06:30Za + Wiktorię i Stanisława Kulów.
08:001. Za + Józefa i Cecylię Lisowskich, ++ Stanisława i Edwarda Abramów, + Stanisława Kwiatkowskiego.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Maryi Królowej Podhala w intencji pielgrzymów, którzy nawiedzali Sanktuaria Podhala, dziękując za piękny czas wspólnego pielgrzymowania, odpoczynku i otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dobre zdrowie dla pielgrzymów i ich rodzin.
09:301. Za + Eugeniusza Kota w 1 rocznicę śmierci, oraz za ++ z rodzin Kot i Lewandowski.
2. Za ++ Stanisławę i Wincentego Skrobotów, + brata Bronisława oraz za ++ z rodziny Skrobotów.
11:00MSZA ŚW. RODZINNA: Za ++ rodziców Marię i Edwarda Millerów, ++ dziadków Słoków i Millerów, ++ teściów Marię i Stefana Lipowskich.
12:30W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej, ich rodziców, rodziców chrzestnych i bliskich z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu codziennym.
16:00Za + Janinę Bartmanowicz w 7 rocznicę śmierci, + męża Tadeusza, ++ rodziców z obu stron.
17:15NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00Za ++ rodziców Edwarda i Marię Banasiów oraz ++ braci Wiesława i Włodzimierza
22.05.2017 PONIEDZIAŁEK06:30Za + Teodora Wedę z okazji rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców z obu stron.
08:00Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Stafaniaków, + siostrę Jadwigę, + bratową Helenę, ++ braci Mieczysława i Jana, ++ rodziców Jadwigę i Marcina Szelejewskich, ++ pokrewieństwo z obu stron.
17:15NABOŻEŃSTWO MAJOWE I MODLITWY BŁAGALNE (DNI KRZYŻOWE)
18:001. Za + zalecanych.
2. Za + Barbarę Śmieszek w 10 rocznicę śmierci.
3. Za + Oslwalda Lacha w miesiąc po śmierci.
23.05.2017
WTOREK
06:30Za ++ z rodzin Gołębiowskich i Budzowskich.
08:00Za + Stanisławę Wolską, + Andrzeja Wolskiego.
17:15NABOŻEŃSTWO MAJOWE I MODLITWY BŁAGALNE (DNI KRZYŻOWE)
18:001. Za + męża Walentego Bednorza w 4 rocznicę śmierci.
2. Za + Adelajdę Piewko – intencja ofiarowana od sąsiadów.
19:30KONCERT – DNI MUZYKI ORGANOWEJ
24.05.2017
ŚRODA
06:30Za + Romana Łastawieckiego.
08:00Za + mamę Eleonorę Szablę w 5 rocznicę śmierci.
17:001. Za + Ryszarda Grzywnowicza – intencja ofiarowana od rodziny Wyczółkowskich.
2. Za + Helenę Nowak w 3 rocznicę śmierci.
17:30NABOŻEŃSTWO MAJOWE I MODLITWY BŁAGALNE (DNI KRZYŻOWE)
19:00Msza św. - WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE
25.05.2017
CZWARTEK
06:30Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w intencji Józefa Lewandowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i dobre zdrowie.
08:00Za + Marię Kowalską w rocznicę ziemskich urodzin.
17:15NABOŻEŃSTWO MAJOWE i NOWENNA KU CZCI MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
18:001. W intencjach składanych przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
2. Za + Stefanię Gralla w 4 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców Pawła i Marię.
3. Za ++ Jana i Helenę Rechów, ++ Wiesławę i Łukasza Majchierkiewiczów oraz ++ Marię i Stanisława Niedzielów.
19:45KONCERT – DNI MUZYKI ORGANOWEJ
26.05.2017
PIĄTEK
06:30Za + mamę Eleonorę Szablę w rocznicę śmierci.
08:00Za + mamę Marię w 1 rocznicę śmierci, + ojca Bolesława oraz za ++ z rodziny.
15:00MSZA ŚW. ŚLUBNA
17:15NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:001. Za ++ Mariannę i Stanisława Wieczorków, ++ Mariannę i Wincentego Skopowskich oraz za wszystkich ++ z rodziny.
2. Za + Renatę Greger – intencja ofiarowana od sąsiadów.
3. Za ++ Władysławę i Klemensa – intencja ofiarowana od prawnuczki Karoliny.
27.05.2017
SOBOTA
06:30Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w intencji Iwony z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dobre zdrowie.
08:00Za + męża Erwina w 30 rocznicę śmierci.
14:00MSZA ŚW. ŚLUBNA
17:00ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I OKAZJA DO SAKRAMENTU POKUTY
17:15NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:001. Za + męża Adama Polisa w 4 rocznicę śmierci, + Halinę Śliwińską w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron.
2. Za ++ rodziców Jadwigę i Stanisława Pogrzebów, ++ teściów Krystynę i Stanisława Marków, + Małgorzatę Marek.
19:30KONCERT – DNI MUZYKI ORGANOWEJ
28.05.2017
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
06:30Za + Helenę Stasz
08:00Za + Jana Pawelca, ++ Marię i Józefa Ochrąbel.
09:30Za ++ z rodzin Kobylińskich i Kołodziejów oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
11:00MSZA ŚW. RODZINNA: 1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w intencji mamy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dobre zdrowie.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w intencji Adriana z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i dobre zdrowie.
3. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w intencji Hanny Reiter z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i dobre zdrowie.
12:301. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w intencji Marii Tomaszewskiej z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i dobre zdrowie dla Solenizantki oraz dzieci z rodzinami.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w intencji Jadwigi Firmowskiej z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i dobre zdrowie.
CHRZEST: Katarzyna JANISZEWSKA, Rozalia SZKAFARUK, Michał KWOLEK
16:00Za + Antoniego Bajdę, ++ rodziców i braci oraz za ++ Arnolda, Stefanię, Adelajdę, Marię, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
17:15NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00Za + Antoninę Hanasz, + męża Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.