29.03.2020

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 


Dekret Biskupa Gliwickiego w sprawie wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce

DEKRET BISKUPA GLIWICKIEGO – z dnia 25 marca 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE OPARTE O NAJNOWSZE ZARZĄDZENIA BISKUPA GLIWICKIEGO Z DEKRETU WYDANEGO DNIA 25 MARCA 2020 ROKU
  
Ogłoszenia    
♦ Codziennie – bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach – kapłani zobowiązani są sprawować Msze św. w zamówionych intencjach. Msze św. są transmitowane na stronie internetowej naszej parafii. Każdego dnia odprawiana jest dodatkowa Msza św. do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.  
♦ Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosimy wiernych, by także w niedziele i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.  
♦ Ze względu na stan epidemiczny zachęcamy do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową. Przypominamy, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli – w tym roku – do 7 czerwca. 
♦ W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci.
♦ Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do stacji na cmentarzu, którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń poczynionych z rodziną zmarłego
♦ Księża proboszczowie mogą podjąć decyzję o ograniczeniu czasu otwarcia świątyni, a nawet o jej czasowym zamknięciu. Nasza świątynia jest zamknięta. Polecamy natomiast całodniową transmisję wszystkich nabożeństw i Mszy św. z naszego kościoła. 
♦ Przypominamy, że ani II przykazanie kościelne ani Kodeks Prawa Kanonicznego nie zobowiązuje wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Wierni ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności mogą skorzystać z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych. Akt ten powinien zawierać w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe oraz zobowiązanie do wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. 
♦ W związku z tym, że nie będzie w parafiach organizowana spowiedź przedświąteczna, wyrazem duszpasterskiej troski jest umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty tym wiernym, którzy o to poproszą. Miejscem spowiedzi są specjalnie przygotowane, przeszklone konfesjonały w kościele lub odpowiednie miejsce w kancelarii parafialnej. Przypominamy, że w czasie spowiedzi, w kościele może przebywać jednorazowo do 5 osób i spowiadający kapłani. Do kościoła będzie można wejść tylko jednym wejściem przy zakrystii kościoła. Pamiętajmy również o zachowaniu 1,5 m odległości od osoby poprzedzającej nas w kolejce do spowiedzi.    
♦ Zachęcam do codziennej wspólnej rodzinnej modlitwy różańcowej o godz. 20:30 i do Apelu Jasnogórskiego. Wszystkie nabożeństwa sprawowane w naszym kościele są transmitowane na stronie internetowej parafii.
♦ Dzisiaj o godz. 17:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
♦ Dzisiaj o godz. 19:00 dodatkowa Msza św. Nie ma Mszy św. o godz. 20:00 w małym kościele przy ul. Toszeckiej.
♦ Sprawy kancelaryjne załatwiamy telefonicznie lub mailowo w godzinach urzędowania.   
♦ Od poniedziałku do piątku o godz. 15:00 modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Bożego Miłosierdzia prowadzona przez modlitewną grupę GROM. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w domach.  
♦ W czwartek o godz. 8:30, z racji I czwartku miesiąca, nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie.    
♦ W czwartek o godz. 17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.   
♦ W czwartek o godz. 18:45 adoracja dla małżeństw niesakramentalnych.   
♦ W piątek o godz. 8:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
♦ W piątek o godz. 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami. 
♦ W sobotę o godz. 8:30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.   
♦ Przyszła niedziela, to Niedziela Palmowa. Msze św. sprawowana będzie bez udziału wiernych oraz innych osób posługujących.
♦ W Niedzielę Palmową nie przewiduje się specjalnego spotkania dla młodzieży oraz uroczystej liturgii sprawowanej w kościele katedralnym.  
♦ I Komunia dzieci klas III odbędzie się po zakończeniu stanu epidemicznego.   
♦ Bóg zapłać wszystkim osobom za wpłaty dokonane na konto parafii w ramach niedzielnej kolekty. Przekazywane środki są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie parafii. 
♦ Podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość wsparcia działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku na jej rzecz. W zaznaniu podatkowym w polu numer KRS podajemy: 0000283966. W polu cel szczegółowy 1% podajemy: Parafia św. Bartłomieja w Gliwicach.  Bóg zapłać za każde wsparcie, okazane naszej parafii. (więcej)

WSZYSTKIE MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA TRANSMITOWANE SĄ NA PARAFIALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

Do wieczności odeszły:

+ Anna Skotniczna l. 76, + Danuta Korczyńska l. 87

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

Ogłoszenia stał

♦ W poniedziałki o godz. 18:00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. Kartki z wypominkami można składać w zakrystii. Gorąco zachęcamy do modlitwy za naszych bliskich zmarłych.
♦ Od poniedziałku do soboty przed wieczorną Mszą Św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
♦ We wtorki Parafialny Zespół Caritas przyjmuje zainteresowanych w godz. 14:00 – 16:00.
♦ We wtorki o godz. 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
♦ W środy o godz. 8:30, po zakończonej Mszy św. – nabożeństwo do św. Józefa.
♦ Od poniedziałku do piątku o godz. 7:30 – Różaniec, w soboty  o godz. 7:30 – Godzinki ku czci NMP 
♦ W czwartki godz. 18:45 – adoracja Najświętszego Sakramentu dla:
            ♦ I czwartek miesiąca – w intencji osób niemogących z różnych powodów przyjmować Komunii Świętej (np. żyjących w związkach niesakramentalnych)
            ♦ II czwartek miesiąca – w intencji małżonków sakramentalnych
            ♦ III czwartek miesiąca – w intencji wdów, wdowców i osób porzuconych (związanych sakramentem, ale żyjących osobno)
            ♦ IV czwartek miesiąca – w intencji osób stanu wolnego (panien, kawalerów)
♦ W soboty od godz. 17:00 do godz. 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty. W pozostałe dni okazja do spowiedzi – 15 min. przed Mszą św.
♦ Spotkania wspólnot i grup parafialnych: (zawieszone)
            ♦ Chór parafialny – poniedziałki, czwartki godz. 19:00 
            ♦ Spotkanie młodych – piątki godz. 20:00         
            ♦ Schola męska – wtorki o godz. 19:00
            ♦ Wspólnota AA – środy o godz. 18:30
            ♦ Parafialny Zespół Caritas – wtorki godz. 14:00 – 16:00
            ♦ Bractwo Eucharystyczne – I piątek o godz. 19:00
            ♦ Wspólnota Taizé – III piątek miesiąca o godz. 20:00
            ♦ Róże Różańcowe – ostatnia sobota miesiąca o godz. 8:30
            ♦ Dzieci Maryi – soboty o godz. 11:00
            ♦ Kandydaci, Ministranci i Lektorzy – sobota o godz. 10:00 
            ♦ Schola dziecięca – niedziele o godz. 10:00