18 – 25.06.2017

Łukasz Rokosz , zam. Gliwice, stan: kawaler – Aleksandra Zawadzka, zam. Tarnów, stan: panna.

Robert Krawczenko, zam. Gliwice, stan: kawaler – Aleksandra Stocka, zam. Zabrze, stan: panna.

Łukasz Mnich, zam. Gliwice, stan: kawaler – Emilia Kot, zam. Stanica, stan: panna.

25.06 – 02.07.2017

Aleksander Wilczok zam. Siemianowice Śl., stan: kawaler – Emilia Grzegorczyk, zam. Gliwice, stan: panna.

Rafał Woźnica, zam. Gliwice, stan: kawaler – Agnieszka Honysz, zam. Sośnicowice, stan: panna.

Piotr Mościpan, zam. Gliwice, stan: kawaler – Aleksandra Urbańska, zam. Gliwice, stan: panna.

 

Kto wie o istniejących przeszkodach,

by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny

związek małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu, 

do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza miejsca.

                                                                                                                                                                                                     (KPK, kan. 1066 i 1069)