17 – 24.06.2018

Krystian Witoszkin, Gliwice, stan: kawaler – Natalia Dzieżok, Gliwice, stan: panna 

Michał Hapke, Gliwice, stan: kawaler – Karolina Gawrysiuk, Gliwice, stan: panna 

Adam Chmiela, Gliwice, stan: kawaler – Joanna Dradra, Gliwice, stan: panna 

10 – 17.06.2018

 Wojciech Majger, Gliwice, stan: kawaler – Joanna Skut, Gliwice, stan: wolny 

Dawid Czypek, Rudno, stan: kawaler – Paulina Dobrodziej, Gliwice, stan: panna 

Marcin Bobeł, Gliwice, stan: kawaler – Andrea Szczygieł, Rudno, stan: panna 

Kto wie o istniejących przeszkodach,
by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny
związek małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu, 
do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza miejsca.
                                                                                                                                                                                                     (KPK, kan. 1066 i 1069)