22-29.10.2017


Andrzej Bełz, Gliwice, stan: kawaler – Katarzyna Rybak, Gliwice, stan: panna 

Znalezione obrazy dla zapytania zapowiedzi przedślubne
Kto wie o istniejących przeszkodach,
by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny
związek małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu, 
do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza miejsca.
                                                                                                                                                                                                     (KPK, kan. 1066 i 1069)