06 – 13.08.2017

Marek Poremski, zam. Gliwice, stan: kawaler – Magdalena Otęwska, zam. Gliwice, stan: panna.
Łukasz Bolon, zam. Gliwice, stan: kawaler – Aleksandra Simkowska, zam. Gliwice, stan: panna.
Łukasz Metz, zam. Gliwice, stan: kawaler – Natalia Góreczny, zam. Gliwice, stan: panna.
Marcin Turek, zam. Gliwice, stan: kawaler – Jolanta Szymanczak, zam. Gliwice, stan: panna.
Wojciech Zaziąbło, zam. Gliwice, stan: kawaler – Żaneta Wyrwa, zam. Gliwice, stan: panna.
Daniel Kiszko, zam. Zabrze, stan: kawaler – Maria Heise, zam. Gliwice, stan: panna.
 Tomasz Kamiński, zam. Gliwice, stan: kawaler – Aleksandra Twardawa, zam. Zabrze, stan: panna.
Marek Kruk, zam. Budzyń, stan: kawaler – Joanna Philipp, zam. Gliwice, stan: panna.
Grzegorz Wittman, zam. Gliwice, stan: kawaler – Maria Bury, zam. Gliwice, stan: panna.

13 – 20.08.2017

Dawid Muszyński, zam. Gliwice, stan: kawaler – Magdalena Konieczny, zam. Gliwice, stan: panna.
Paweł Romaszkan, zam. Gliwice, stan: kawaler – Paulina Karkut, zam. Gliwice, stan: panna.
Szymon Kapias, zam. Wyry, stan: kawaler – Sylwia Bala, zam. Gliwice, stan: panna.
Kto wie o istniejących przeszkodach,
by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny
związek małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu, 
do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza miejsca.
                                                                                                                                                                                                     (KPK, kan. 1066 i 1069)