11-18.03.2018


Krzysztof Pszczoła, Gliwice, stan: kawaler – Izabela Dąbek, Gliwice, stan: panna 

Bartłomiej Sakwerda, Gliwice, stan: kawaler – Janina Cortez, Gliwice, stan: panna 

Kto wie o istniejących przeszkodach,
by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny
związek małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu, 
do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza miejsca.
                                                                                                                                                                                                     (KPK, kan. 1066 i 1069)