21 – 28.05.2017

Maciej Świerczek , zam. Gliwice, stan: kawaler – Alicja Wydmańska, zam. Gliwice, stan: panna.

Samuel Folwaczny, zam. Gliwice, stan: kawaler – Samanta Wiszniewska, zam. Gliwice, stan: panna.

Adrian Blitek, zam. Gliwice, stan: kawaler – Katarzyna Nawrat, zam. Gliwice, stan: panna.

Kamil Cichoń, zam. Gliwice, stan: kawaler – Agata Grzybek, zam. Gliwice, stan: panna.

Paweł Mryka, zam. Gliwice, stan: kawaler – Marta Cholewa, zam. Rachowice, stan: panna.

Kto wie o istniejących przeszkodach,

by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny

związek małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu, 

do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza miejsca.

                                                                                                                                                                                                     (KPK, kan. 1066 i 1069)