01-07.01.2018


Tomasz Miś, Gliwice, stan: kawaler – Ewelina Zaborska, Gliwice, stan: panna 

Kto wie o istniejących przeszkodach,
by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny
związek małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu, 
do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza miejsca.
                                                                                                                                                                                                     (KPK, kan. 1066 i 1069)