ŚWIETLICA „DZIECI ŚWIĘTEJ RITY”
PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ ŚWIĘTEJ RITY W GLIWICACH

 

Na terenie parafii Św. Bartłomieja w Gliwicach funkcjonuje placówka wsparcia dziennego – Świetlica „Dzieci Świętej Rity” prowadzona przez Fundację Świętej Rity w Gliwicach. Dzięki uprzejmej współpracy z ks. prob. Andrzejem Plutą, a następnie z ks. prob. Waldemarem Niemczykiem, od 2013 roku siedzibą Świetlicy jest Dom Parafialny.

Świetlica swoją opieką i wychowaniem obejmuje głównie dzieci z tutejszej parafii zapewniając im pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18. Podczas pobytu dziecka w Świetlicy zapewnia się opiekę i wychowanie, pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia tematyczne: wychowawcze, katechetyczne, polonistyczne, językowe oraz rozwijające zainteresowania dzieci – plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, sportowe. Organizowane są także wyjścia poza placówkę gwarantujące ciekawe spędzenie wolnego czasu – wycieczki, biblioteka, kino i inne. Oprócz tego, w piątki uczestniczymy się w Mszy Szkolnej, a w ciągu tygodnia stałym punktem dnia jest modlitwa. Dzieciom zapewnia się posiłek, słodki poczęstunek. Udzielana jest także pomoc materialna w postaci ubrań, paczek świątecznych.

Wychowankami Świetlicy mogą być uczniowie szkoły podstawowej. Podzieleni są na dwie grupy wiekowe – uczniów klas 1-3 oraz klas 4-6.

Zgłoszenie dziecka do Świetlicy następuje poprzez wniosek wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Serdecznie zapraszamy dzieci do naszej Świetlicy!

Za pośrednictwem Fundacji jest możliwość uzyskania wsparcia materialnego i niematerialnego przez rodziny dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Informacje na temat wolnych miejsc oraz ewentualne pytania można kierować do Kierownika Świetlicy Pauliny Puszcz, pod numerem telefonu: 735 469 332.

 

 

 

Wsparcie działalności Świetlicy może odbywać się drogą:

  • Finansową, wspierając datkami dzieła prowadzone przez fundację

KRS 0000407242

BANK PEKAO SA O/GLIWICE

NUMER KONTA 86 1240 1343 1111 0010 4357 8040

Tytuł przelewu: wsparcie Świetlicy „Dzieci Świętej Rity”.

  • Materialną, ofiarowując dary rzeczowe z przeznaczeniem na działalność statutową.
  • Modlitewną, powierzając Bożej Opatrzności dzieła prowadzone przez fundację, posługujących i podopiecznych fundacji.