Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy świętej. Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy świętej.

św. Ojciec Pio

Msza trydencka to po prostu ta sama Msza Święta, która była stale i wszędzie na świecie odprawiana w Kościele katolickim — w niemal niezmienionej formie — przez kilkanaście wieków, aż do reform w liturgii po Soborze Watykańskim II. Jej potoczna nazwa pochodzi od Soboru Trydenckiego obradującego w XVI wieku. Dziś również można w niej regularnie uczestniczyć w wielu kościołach w Polsce i na całym świecie.

Msza trydencka pod wieloma względami różni się od Mszy posoborowej — choćby większą liczbą gestów kapłana, stosowaniem języka łacińskiego czy ciszą — ale każda z tych różnic wynika z jej bardziej duchowego i kontemplatywnego charakteru.

Veni et duc in altum.

W diecezji gliwickiej od września 2005 roku jest odprawiana liturgia według Missale Romanum 1962.

31 sierpnia 2021 biskup gliwicki Jan Kopiec w związku z wydaniem dnia 16 lipca 2021 roku przez Ojca Świętego Franciszka Listu apostolskiego w formie motu proprio „Traditionis custodes” jako jedno z kilku miejsca celebracji eucharystycznych według Mszału sprzed reformy z 1970 r. wyznaczył  w Diecezji Gliwickiej  kościół filialny pw. Św. Bartłomieja w Gliwicach, znajdujący się na terenie parafii Św. Bartłomieja w Gliwicach.

W historii liturgii jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce.

Benedykt XVI

Veni et duc in altum.  Przybadź i wypłyń na głębię.

OGŁOSZENIA – kościół przy ul. Toszeckiej 38 

Niedziela IX po Zesłaniu Ducha Św.  –  07 sierpnia 2022 –  2 klasy

Czytanie Ewangelii świętej według św. Łukasza

Lekcja 3. Łk 19, 41-47

Onego czasu: Gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: „Gdybyś i ty poznało i właśnie w ten dzień twój to, co jest ku pokojowi twemu, a teraz zakryte jest przed oczyma twymi”.

Homilia świętego Grzegorza, Papieża

Homilia 39. na Ewangelię

Jest tu opisane, opowiadane z płaczem przez Pana, owo zburzenie Jerozolimy dokonane przez cesarzy rzymskich Wespazjana i Tytusa. Wie o tym każdy, kto czytał historię tego zburzenia O cesarzach bowiem rzymskich jest mowa w słowach: Albowiem przyjdą na ciebie dni i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem. To, co dodane: Nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, zostało potwierdzone przez przeniesienie miasta w inne miejsce. Jest ono bowiem teraz wzniesione tam, gdzie Pan poza bramą [Hbr 13, 12] został ukrzyżowany; dawna bowiem Jerozolima, jak mówią, doszczętnie została zniszczona.

 Ogłoszenia 07 sierpnia 2022 roku.

W tygodniu w starym kościele św. Bartłomieja (ul. Toszecka 38):

Msze Święte wg. Missale Romanum  1962 (tzw. trydenckie)

PONIEDIAŁEKŚw. Jana Marii Vianney, wyzn. [S. Io-annis Mariæ Vianney Conf.]o godz.18.00

WTOREKWigilia św. Wawrzyńca*, męcz. [In Vigilia S. Laurentii Mart.] o godz.18.00

CZWARTEK- Dzień powszedni [Feria V infra hebd. I augusti]  o godz.18.00

PIĄTEK –  Św. Klary, dziew. [S. Claræ Virg.]  o godz.18.00

SOBOTA – Najświętszej Maryi Panny w sobotę [S. Mariæ in sabbato]  o godz.7.30

NIEDZIELA X PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO [Dominica X post Pentecosten, Dominica II augusti], o godz.9.00 

NABOŻEŃSTWA

po każdej mszy św. zgodnie ze zwyczajem wg tradycyjnej  „Drogi do nieba”

Zachęcamy do włączenia się do modlitwy różańcowej w każdą niedziele i święto pół godziny przed Mszą, o 8:30.

Spowiedź Św.

Pół godziny przed Mszą św.

 

KONTAKT         ks. Jarosław Steczkowski : religstein@gmail.com

 

Msze trydenckie w Metropolii Górnośląskiej:     http://www.tradycja.org