Parafia – „wspólnotą wspólnot”

Święty papież Jan Paweł II napisał w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”, że parafia jest „wspólnotą eucharystyczną, wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, tzn. składa się z wyświęconych kapłanów i innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa diecezji, jest hierarchicznym ogniwem łączącym z całym Kościołem partykularnym”. Jednocześnie dodał bardzo istotną specyfikę Kościoła lokalnego: „parafia ma być wspólnotą wspólnot„.
Sobór Watykański II wyraźnie podkreślił, że małe grupy są wspólnotami odnowy Kościoła. Tylko budowanie i rozwijanie takich wspólnot, ich świadectwo i zaangażowane apostolstwo może doprowadzić do odnowienia się parafii w jej wymiarze wspólnotowym. Jednym z „cudów” Kościoła jest to, że każdy może sobie w nim znaleźć miejsce. To w praktyce przekłada się na wielość grup w parafii.

wsp.wsp

Jeśli szukasz pełnego zaangażowania w życie parafii, jeśli chcesz pogłębić osobistą relację z Chrystusem
– na pewno znajdziesz wspólnotę dla siebie.

Serdecznie zapraszamy.

Czekamy na Ciebie w każdym czasie.